حضور شرکت کارا ماشین آرنا در نمایشگاه سنگ تهران 1398

2019-08-04T10:53:09+04:30

یازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ های تزئینی،معدن،ماشین آلات و تجهیزات مربوطه (نمایشگاه سنگ)