نمایشگاه رنگ و رزین

  • تــــاریــــخ:    تاریخ ۱۸ لغایت ۲۱ آذر ماه
  • ســاعت برگزاری: ٠٩:٠٠ الی ١٧:٠٠
  • مــــکـــــان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
  • محل استقرار کاراماشین آرنا : سالن 27

تـوضیحـات :امروزه به طور قطع مهمترین رویداد علمی‌-بازرگانی سالیانه با موضوع صنایع پوشش در کشور عزیزمان ، نمایشگاه مذکور بوده و امید است با استمرار تلاش شرکت کنندگان ، بازدید کنندگان و برگزارکنندگان که سه رکن اساسی‌ هر نمایشگاه را تشکیل می‌‌دهند شاهد رشد همه ساله آن بوده تا بتوانیم در کمترین زمان ممکن به جایگاهی دست یابیم که نمایشگاه مذکور تبدیل به یکی از مهمترین رویدادهای سالیانه در عرصه جهانی‌ گردد.

گزارش تصویری نمایشگاه رنگ و رزین