فروش لیفتراک

فروش لیفتراک های آلمانی و ساخت اروپا با قطعات بسیار قوی و خرابی کم در صنعت لیفتراک سازی شرکت کارا کاشین کارنا را به پیشرو در صنعت لیفتراک سازی و واردات لیفتراک و فروش لیفتراک تبدیل کرده است.

ما لیفتراکی به شما پیشنهاد میدهیم که در دنیا دومین تولید کننده است با موتور ژاپنی و گیربکس آلمانی.

Go to Top