آموزش رانندگی با لیفتراک موضوعی است که باید حتما فرد راننده به این نکته توجه کند که بعد از دریافت گواهی نامه لیفتراک

و مطالعه کامل موارد ایمنی لیفتراک به آن بپردازد و هرگز بدون کسب گواهی نامه و توجه به نکات ایمنی برای خود و همکارانتان خطرآفرینی نکنید.

 • پس از استقرار در کابین ، چراغ ها لیورها و راهنماها و بوق را چک میکنیم که بدون ایراد کار کنند.
 • در مرحله بعد استارت میزنیم و لیفتراک را روشن میکنیم.
 • لیور اول از سمت چپ جهت تنظیم ارتفاع دکل می باشد، بصورتی که اگر آن را به عقب بکشید دکل بالا میرود و اگر به جلو هل دهید ارتفاع دکل کم میشود.
 • لیور دوم زاویه دکل را مشخص میکند و شما میتوانید 45 درجه دکل را به عقب و یا جلو تنظیم کنید.
 • لیور بعدی جهت تنظیم عرض شاخک می باشد که میتوانید شاخک را به صورت عرضی چپ و راست تنظیم کنید.
 • در آموزش رانندگی با لیفتراک شما باید ابتدا بصورت آزمایشی و بدون لیفت بار حرکت کردن با لیفتراک را بیاموزید جهت رانندگی با لیفتراک شما میتوانید از موانعی مانند ویدئو استفاده کنید تا نحوه ی چرخاندن فرمان،دور زدن ، و حرکت غیر مستقیم را با لیفتراک بیاموزید.
 • هنگام استفاده از دنده عقب مراقب باشید که لیفتراک و یا شاخک های جلو هنگامی که شما به عقب نگاه میکنید به جایی گیر نکند و باعث صدمه زدن به انبار نگردد.
 • هنگام برداشتن بار (پالت) از قفسه ها به آرامی و با دقت فراوان کار کنید و مطمین شوید شاخک ها در جای مناسب خود قرار داشته باشند پس از لیفت بار بر روی دکل یک زاویه به سمت داخل بدهید که بار شما سقوط نکند و با زدن بوق که همکاران شما متوجه بشوند قصد حرکت را دارید به حرکت خود ادامه دهید.
 • همیشه شاخک ها را تا آنجا که میتوانید جهت حمل و حرکت به زمین نزدیک نگاه دارید و بار را با ارتفاع بالا حرکت ندهید.
 • هنگام تخلیه بار شاخک را متناسب با قفسه تنظیم کنید و به آرامی لیفتراک را به جلو ببرید پس از تنظیم بار در موقعیت مورد نظر شاخک را پایین آورده با زدن بوق به عقب برگردید و ارتفاع دکل را به سطح زمین نزدیک کنید.
 • در انتها دکل و زاویه آن را به حالت اولیه بازگردانید و لیفتراک را خاموش کنید.

به شدت توصیه میشود اگر تجربه ی زیادی در رانندگی با لیفتراک ندارید حتما از یک راننده ماهر و با تجریه جهت انجام مراحل بالا کمک بگیرید.

آموزش رانندگی لیفتراک
آموزش رانندگی لیفتراک
آموزش رانندگی لیفتراک
آموزش رانندگی لیفتراک